برگزاری مراسم عروسی و جشن با موسیقی سنتی شاد

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

اجرای مراسم عروسی مذهبی و جشن با موسیقی سنتی

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

مراسمات عروسی مذهبی و جشن

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

اجرای مراسم های عروسی مذهبی و جشن با موسیقی سنتی

مراسمات جشن ، عروسی ، مولودی ، تولد ، بزم ، مهمانی ، عقد ، نامزدی ، دف زنی سر سفر عقد ، اجرا در محضر 
و کلیه مراسمات سنتی ، عرفانی ، مذهبی ، هنری 
خواننده سنتی خوان ، مولودی خوان ، گروه تواشی و همراه با سیستم صوت 
ارایه کلیه سازهای سنتی 


کشاورز   09125729113

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

برگزاری مراسم عروسی و جشن با موسیقی سنتی شاد

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
( تعداد کل: 10 )
   1       2      >>